بنام آنکه هستی نام ازو یافت        فلک جنبش زمین آرام ازو یافت

چو  بینی  که   نابینا  و  چاهست

و گر  خاموش  بنشینی  گناهست

Wed 18 Aug 2010


خوانندهء عزیز :

بار و بنه را جمع کرده از وبلاگ به وبسایت نقل مکان کردم .

اگر  مایل به دریافت نشانی باشید لطفآبه آدرس زیر

مراجعه فرمایید :
نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 12:7 PM |  لینک ثابت   • 

Tue 6 Jul 2010

برنامه های تعلیمی و تربیتی

       در رشد و پیشرفت هر کشور علاوه بر اقتصاد ، موقعیت ، و سایر فکتور ها ، دانشمندان و متخصصین رول عمده و اساسی دارند . نیاز مبرم هرجامعه داشتن افراد با تحصیل و کادر های مسلکی است تا این افراد در عرصه های مختلف حیات جامعه در جهت پیشرفت وترقی ، ساختار و آبادانی سهم فعال و سازنده بگیرند . البته این کادر ها و متخصصین از مکتب ، کانون های آموزشی و علمی به جامعه تقدیم میگردند . هنگامی که معلم اولین حروف الفبا یا اعداد ابتدایی 1و2 را به شاگرد تعلیم میدهد و درس ادب میاموزاند اساس دانش و تربیه را پایه گذاری میکند که درخور تقدیر است ، باید آنرا بها داد که نسلی را آمادهء فراگیری ارزش های والای جامعه کرده به زیور علم و معرفت آراسته میسازد . همین زینه های اولیه یعنی صنوف ابتدایی سرنوشت ساز بوده در خور اهمیت است که باید توجه عمیق و دقیق صورت گیرد تا دلچسپی و انگیزه برای کسب معرفت در نهاد شاگرد ایجاد گردد . از همینجاست که شاگرد به عده ای از مضامین علاقمند شده و یا از تعدادی متنفر میشود . اینجا سلوک ، رفتار ، اخلاق ، پیشآمد ، دانش و شخصیت آموزگار اهمیت بسزایی دارد . اوست که به شاگرد جرءات  و اعتماد به نفس میبخشد و یا ویرا جبون و بی اعتماد بار میآورد . معلم است که مضمونی را دلچسپ و مورد علاقهء شاگرد ساخته  و یا در ذهن شاگرد آنرا مشکل جلوه داده در خور فهم نمیداند . این پایه های اولیهء آموزش و پرورش را مقامات مسءول ، وزارت معارف کشور و هیءت تربیوی مکاتب مهم و سرنوشت ساز دانسته تهداب و اساس را به شیوه ای پایه گذاری کنند که پروسهء آموزش و پرورش بصورت دقیق و علمی مطابق  ارزشها و نیازمندی های جامعه طی طریق نموده با کاروان مدنیت و ترقی همگام گردد. باید هدف ازین  پروسه پرورش سالم ، تربیهء بهتر و آموزش مفید باشد . شاگرد باید تدریجاً ارتقا نماید . به علم علاقه گرفته مهارتهای لازم را کسب نماید . اعتماد به نفس داشته امیدوار به آینده باشد . هدفمند و رسالتمند بار آید .

شاخص های عمده ای که مسءولین تعلیم و تربیه و پیداگوکها باید درنظر داشته باشند :

1 - مسءولین تعلیم و تربیه در توظیف معلمین به دورهء ابتدایی مکتب باید اصل تجربه ، عطوفت ، شخصیت و دانش را در نظر داشته آنهایی را بگمارند که فضای صمیمیت خانوادگی ، انگیزه ، تحرک و تربیهء سالم را فراهم سازند . باید مواد درسی ، کتابها ، چارتها ووسایل لازم مطابق به ذوق و سلیقهء شاگرد آماده گردد . فضای باز درسی ، صحبتها ، دیالوگها ، قصه ها و امثال آن مکتب و مدرسه را خوش آیند و دلچسپ میسازد . به شاگرد طبق برنامه فرصت داده شود تا کنفرانس هایی را در صنف به پیش برده به صحبت و گفتگو بپردازند . در فعالیتهای گروپی شامل شوند زمینه هایی جستجو گردد تا قدرت ابتکار و خلاقیت شان ارتقا نماید . وقتاً فوقتاً با اولیای شاگردان مشوره های لازم نموده از ایشان در رفع مشکلات و پرابلم ها طلب کمک و یاری گردد .

2 - شاگرد مکتب را محیط سالم ، خوش آیند و دلپذیر بیابد . با همصنفی ها و معلم صمیمی باشد . فضا طوری باشد که معلم را همچون والدین خود دانسته با اعتماد کامل در رفع پرابلم ها مشوره بگیرد . تولید حس اعتماد جزء لازمی و حتمی تربیه است . این مربوط به مهارت مربیست که چگونه میتواند در شاگرد حس اعتماد را بوجود آورد ، دلچسپی ها را جلب نماید ، صنف را فضای شاد و دلپذیر سازد . شاگردان از هر جهت تفاوت هایی را دارند ، تفاوتهای جسمی ، ذهنی ، روانی ، علاقمندی ، استعداد و دیگر خصوصیاتیست که باید معلم به آنها واقف بوده فرق های فردی را در نظر داشته باشد . همهء شاگردان برابر نبوده عده ای لایق ، تعدادی نورمال و برخی ضعیف اند . با در نظر داشت چنین تفاوتهایی پروگرام درسی و تربیوی طوری پیش برده شود که همهء شاگردان را شامل گردیده پروسهء آموزش و پرورش بوجه احسن پیش رود . هریک از شاگردان راهنمایی شوند ، علاقه و انگیزه ایجاد گردد ، سطح دانش و برداشت شان ارتقا یابد ، استعدا ها شگوفا شود ، تا شاگردان ضعیف متحرگ گردیده استفادهء اعظمی ازین پروسه بعمل آید . ارزیابی های خوب و بموقع فرصت میدهد تا از چگونگی سیر تدریجی و ارتقای دانش طلاب کسب معلومات گردد . باید معلم منحیث قاضی صادق با شاگردان رفتار نماید ،مخصوصاً در هنگام ارزش سنجی و امتحان  مرتکب خطایی نگردد ، جانب احطیاط را در نظر داشته واقعبینانه عمل نماید .

3 - در نظر داشت مراحل رشد شاگرد و آگاهی از خصوصیات این مرحله برای هر معلم امر ضروریست . دورهء کودکی ، نو جوانی ، جوانی و بلوغ هریک دوره های مختلف حیات است که خصوصیات ، مناسبات، خواسته ها ، قوانین و قواعد خاص خود را دارد . رشد در هریک از دورهء حیات شاگرد مبتنی بر عوامل و شرایط خاص آن دوره است . البته هر دورهء رشد ، مسایل ، پرابلمها و مشکلاتی را باخود دارد که مربی و معلم باید چنین معظلات را درنظر داشته مطابق به آن شاگرد را راهنمایی نموده یاری رساند . مثلاً در دوران کودکی مشکل کنترل اعضای بدن ، سخن گفتن ، راه رفتن . ویا در دورهء جوانی ، خون گرمی ، احساسات ، تمایلات عاطفی و استقلالیت ، نادیده گرفتن ارزشها ، کیش شخصیت ،  و امثال آن پدیدار میگردد . مربی و یا معلم را لازم است  که در هر دوره مشکلات ، ایجابات و مسایل خاص آنرا درنظر گرفته به حل مشکل بپردازد .

4 - هر معلم باید متصف به صفاتی باشد که وی را منحیث معلم خوب متمایز سازد ، درین زمینه باید روز تا روز گراف صعودی را داشته باشد . هر معلم خوب صفات زیر را داراست :

- دارای اخلاق حمیده میباشد

- مهارتهای لازم مسلکی را دارد

- مهربان و باعاطفه است

- درمضمون مربوطهء خود وارد است

- اختلافات فردی شاگردان را مدنظر دارد

- از افادهء خوب برخوردار است

- قضاوت عادلانه دارد

- صبور و با تحمل است

- کنجکاو و دور اندیش میباشد

- معلومات آفاقی اش در حد لازم است

- قدرت ابتکار دارد

- در انتقال دانش از توانایی خوبی برخوردار است

- از روانشناسی تربیتی بهره مند است

- به ارتقای دانش خود نیز میکوشد

- فعال و پر کار است

- کرکتر عالی دارد

- پیوسته در ارتقای سطح آگاهی و دانش شاگردان میکوشد

5 - موضوع دیگری که نیز از اهمیت لازم برخوردار است هیءت رهبری مکتب میباشد . این هیءت اعم از سرمعلم ، آمر ، مدیر و سایر دست اندرکاران پروسهء اداری مکتب علاوه به آنکه پیداگوک باشند ، باید با فن مدیریت آشنا بوده قدرت حل و فصل بموقع مسایل و مشکلات شاگردان را داشته باشند . هر مسءول باید دارای حساسیت ، معرفت و خلاقیت باشد . با آنکه وزارت معارف کشور همه ساله ورکشاپ های پیداکوژی را دایر مینماید باید هر واحد تعلیمی و تربیتی ( منظور ریاست های معارف ولایات است ) حد اقل سالی یکبار سیمینار های اداری و تربیتی را جهت راهنمایی آموزگاران و آمران مکاتب دایر نماید .

6 - عطف توجه به شاگرد است که باید تربیه شود ، آگاه گردد ، دانش بیاموزد و انکشاف نماید . مطابغ به ارزشهای انسانی عیار شده ، از معرفت برخوردار گردیده در آینده منحیث کادر ورزیده مفید و مثمر واقع گردد .

شاگرد خوب از صفات زیر برخوردار است :

- به والدین ، معلمین و بزرگان احترام دارد

- وظایف را طبق پلان مرتبه انجام میدهد

- با همصنفی ها صمیمیست

- در صنف مقام و موقعیت خوبی را دارد

- به درس معلم متوجه است

- حاضر جواب میباشد

- کوششی و فعال است

- نظافت را در هر زمینه در نظر دارد

- از روحیهء عالی برخوردار است

- پیوسته در صدد ارتقای دانش خویش میباشد

- جرءات اخلاقی دارد

- قوهء گفتارش عالیست

- قدرت ادراکش در حد بالاست

- در فعالیت های گروپی درخشش خاصی دارد

- امانت کار و صادق میباشد

- آمادهء خدمت به وطن و جامعه است

7 - رکن اساسی تدریس دلچسپی موضوع است . این ماءمول زمانی برآورده میشود که شاگرد به هدف وارد و منافع خود را در آن بیابد . دروسِ تشریحی و طویل خسته کن بوده دلتنگی بار میآورد . اگر بصورت عملی و با اشتراک شاگردان ارایه گردد ، دلچسپی بار آورده علاقه ایجاد مینماید . فن دیالوگ و اشتراک شاگرد در اریهء درس میتواند شاگردان را فعال ، کنجکاو و با جرءات بار آورده زمینه های رشد فکری ، خلاقیت و آمادگی بیشتر را میسر سازد . لازم است که هر مکتب و آموزشگاه با لابر اتوار ها مجهز باشد تا دروس طوری عملی و زنده ارایه گردد . در مناطقی که لابر اتوار وجود ندارد تا حدودی میشود که از مواد محیطی استفاده برد و این به ابتکار ادارهء مکتب و آموزگار مربوط است که تا چه حد در تهیهء این مواد موفق گردیده با جمع آوری آن میتوانند لابراتواری از مواد محیطی را داشته باشند .

8 - فضای مکتب ، دیکور صنف و تجهیزات آن نیز درخور اهمیت اند . میز ، چوکی ، تخته ، اتاق درسی و دیگر وسایل اگر با در نظر داشت مسایل بهداشتی ، روانی و آموزشی پیریزی و آماده گردند آموزش بهتر صورت میگیرد . لازم است که صحن مکتب با درخت ، سبزه ، گل و دیگر اشیایی که موجب فرحت و شادی میگردد ، مزین گردد . میدانهای ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که باید شاگردان از آن  در مواقع معیین استفاده برند .

9 - مواد درسی جزء اساسی پروسهء آموزش و تربیهء شاگردان میباشد . پروگرامهای درسی ، نصاب تعلیمی و شیوه های تربیتی تحت نظر اشخاص فنی ، مسلکی و پیدا گوک طرح و پلانگذاری گردد . کتابهای درسی مطابق به نیازمندی های کشور با درنظر داشت رشد جامعهء جهانی و ارزشهای مدنی آماده گردند . باید در طرح و تدوین کتاب نهایت دقت مدنظر باشد که به شاگرد پیام انسان دوستی ، محبت ، عطوفت ، زیست باهمی ، تحرک ، امید و پیشرفت را بدهد . باید کتاب توانایی ایجاد انگیزه ، تشویق ، رشد فکری ، ارتقا دانش ، خلاقیت و تغیر مثبت را داشته باشد که شاگرد با فراگیری آن پایه های بعدی پروسهء اموزش را بوجه احسن پیگیری کرده بتواند . هرموءلف کتاب درسی در صدد آن باشد تا مطالب جدید و بکر را خاصتآ در مظامین ساینس مدنظر گیرد تا آموزش و پرورش با کاروان معرفت جهانی همگام گردد . در تدوین کتب باید توان و برداشت شاگرد مطرح باشد و از نگاه کمی مطابق به ساعت درسی تهیه گردد .

10 - در پروگرامهای درسی باید مضامین حرفوی نیز شامل نصاب تعلیمی گردند . اگر شاگرد چنین مضامینی را فرا گیرد زمانی که از مکتب فارغ میگردد حد اقل دارای یک پیشه یا حرفه بوده در چنین کشور فقر زده تا حدودی حیاتش تضمین میباشد .

11 - کتابخانه ها نیز جزء اساسی مکتب اند ، در احداث و ایجاد آن از هیچنوع همکاری و جدیت دریغ نگردد. کتابخانهء مکتب محتوی کتب آموزنده ، ممد درسی و مشوق شاگرد یاشد . کتابهایی گرد آوری گردد که شاگرد با مراجعه به آن به حل مسایل درسی نایل آید .

فلم ها ، ویدیو کلیپها و تصاویر که توضیح دهندهء مسایل تربیتی ، علمی ، معلوماتی و تشویقی باشند در پیشبرد و ارتقای سطح ذهنی و علمی شاگردان تاثیر گذار است . تا حد ممکن تلاش گردد که در هرمکتب تعدادی از پروجکتورها ، وسایل نمایش فلم ، کامپیوتر و امثال آن وجود داشته باشد تا اهداف آموزشی و تربیتی بصورت عملی و سیستماتیک ارایه گردد . استفاده ازین وسایل موجب دلچسپی شاگرد گردیده راه را برای انکشاف فکری و  فراگیری دانش هموار مسیازد .

12 - مربی و آموزگار که عامل اصلی پیشرفت پروسهء آموزش ، تربیه و پرورش است باید در محراق توجه قرار داشته باشد . تدابیری اتخاذ گردد که زمینه های پیشرفت ، کسب دانش ، مهارتهای مسلکی ، علاقمندی و تحرک فزایندهء آن میسر گردد . کتب و مواد ممد درسی در اختیار داشته باشد ، کورس های آموزشی و پیداکوژیکی را فرا گیرد ، زمینه های رفاه و بهزیستی اش فراهم گردد .

13 - یاد آور باید شد که دروس مکتب فارغ از هرگونه طرح های سیاسی ، گروهی و حزبی باشد . به شاگردان فرصت داده شود تا علم بیاموزند ، هنر فرا گیرند و مهارتهای لازم برای بهبود آیندهء خود و وطن  راکسب نمایند . آنگاه که به حد رشد لازم و کمال مطلوب رسیدند ، از دانش بهره ور شدند ، قدرت تشخیص و تفکر شان بلند رفت ، از توانایی و ظرفیت تحلیل و تجزیه برخوردار شدند ; میتوانند در قضایا داخل شوند ، به تحلیل و تجزیهء مسایل سیاسی پرداخته تشخیص دهند و قضاوت نمایند . اینکه تصنعی ، با زور و فشار وارد عقیده و برداشت شاگرد شویم و جبرآ او را آمادهء پذیرش طرح سیاسی که خود به آن علاقمند هستیم گردیم به یقین که عمل ناشایست و نا جایزی را مرتکب شده مسءول هستیم .

14 - صحت و بهداشت که مسئلهء حیاتیست باید در صدر پروگرامهای مکاتب قرار داشته باشد . هر مکتب دارای کلینیک های صحی باشد که شاگردان تحت نظارت قرا گیرند ، طبق پلان منظم واکسن های ضروری و ادویه جات لازم تطبیق و تجویز گردد . البته نتایج وضع بهداشتی شاگردان درج فورمه های مخصوص گردد که این فورمه ها تا پایان دورهء تحصیل در مکتب بوده سیر تغیر و تحول موارد صحی شاگرد رانشان داده راهنمای خوبی برای ارزیابی های بعدی خواهد بود .


ادامه دارد

نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 0:49 AM |  لینک ثابت   • 

Mon 22 Mar 2010

" خوشا  نوروز  و  ایام   بهار       روز نو ، انسان نو ، نو روزگار

زان سبب در نوبهاران نو شدن       کشور  اندیشه  را  پرتو  شدن " 

نوروز خجسته پی به همهء شما عزیزان مبارک .

ایام به کام و عمر بر دوام !

نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 10:35 AM |  لینک ثابت   • 

Tue 16 Feb 2010

نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 11:21 AM |  لینک ثابت   • 

Fri 27 Nov 2009

چند سخن حکیمانه از مولانای بلخ


از محبت تلخ ها شیرین شود      از محبت مس ها  زرین  شود
از محبت درد ها  صافی شود      و ز محبت  درد ها  شافی شود
از محبت خار ها  گل  میشود      وزمحبت سرکه ها مل میشود
*
هست  بیرنگی  اصول   رنگها       صلح  ها  باشد  اصول   جنگ   ها
چونکه بیرنگی اسیر رنگ  شد      موسی یی با موسی یی در جنگ شد
رنگ را چون از میان برداشتی       موسی   و   فرعون   دارند   آشتی
گر دو چشم حق شناس آمد ترا       دوست پُر بین عرصهء  هردو  سرا

*

دلا  نزد  کسی  بنشین که او از دل خبر دارد

به زیر آن  درختی  رو که  او گلهای تر دارد

درین بازار عطاران مرو هرسو چو بیکاران

به دکان کسی بنشین که  در دکان  شکر دارد

نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 0:50 AM |  لینک ثابت   • 

Mon 20 Apr 2009

تذکر

سلام عزیزان !

اینکه ازین وبسایت دیدن میفرمایید متشکرم . امیدوارم چیزی مطابق ذوق و علاقه بیابید . بنا به مصروفیتهای روزگار نتوانستم در خدمت باشم ، از حضور همهء شما عزیزان پوزش میخواهم . عده ای از مطالب را در وبسایت دیگری بنام " درپی علم " نیز مینویسم که مایل به خواندن آن باشید میتوانید از آدرس زیر مطالعه فرمایید : 

www.darpaielm.persianblog.ir

نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 8:27 AM |  لینک ثابت   • 

Sat 14 Mar 2009

نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 3:51 PM |  لینک ثابت   • 

Sat 21 Feb 2009

فراخوانی برای جامعه شناسان واهل سیاست

        با پوزش از اهل خبره و دانشمندان عرصهء اجتماع و سیاست که جسارت میکنم اندرین باب داد سخن داده مطالبی از نارسایی های جامعه و کشور خود خدمت خوانندگان گرامی عرض میدارم . زیرا نه اهل سیاست بوده و نه جامعه شناس میباشم . معلمی هستم ، میدانم چگونه تدریس نمایم و کدام شیوه ها را بکار بندم تا دلچسپی شاگردان را کسب نموده آموزش بهتر صورت گیرد ، تا باشد که فردای روشنی برای آینده سازان میهن در پیش بوده وطن ویرانه را آباد کنند . صرف آنچه که برداشتی از قضایا دارم میخواهم طور فشرده بنویسم البته کاستی هایی را دارد و نا رسایی های که به بزرگواری خواهند بخشید .         

       این مسلم است که امر خیر بر همه مقبول و معقول بوده ، آنکه درین راه میاندیشد و عمل میکند جایگاهش نزد خدا ( ج ) و بنده محترم و مکرم است . هر انسان خیر اندیش راهی رابرمیگزیند تا به انسان نیازمند و مستمند کمک و مساعدتی کرده باشد . این حکم وجدان آگاه است که به راه خیر و فلاح ، خدمت و محبت ، صداقت و متانت هدایت میدهد و این انسان دوبعدی ( لجن و نور ) را بسوی نور و شرافت رهنمون میشود . در جامعهء امروزی که سرمایه حاکم و فرمانروا بوده معنویت در حکم پشیزیست که ارزش ندارد ( از دید رباخواران و ستمگران ) همه ارزشها بر معیار پول است ، باید اذعان نمود آنکه راه معنویت را پیشه نموده با کاروان صداقت و محبت به بنی نوع بشر مصدر خدمت میشود براهل بصیرت واضح است که کاری بس والا و پر زحمتی را دنبال میکند که بر خودش کمتر سود مادی متصور است ، اما در دلها راه دارد و بر قلبها محبوب است .

       روزگار فعلی آنچنان سخت و دشوار است که اکثر هموطنان بیچارهء ما با فقر و تنگدستی شب و روز میگذرانند و برای دریافت لقمهء نانی سرگردان هستند . چنین حالتی روح و روان هر فرد بارحم را بدرد آورده به کمک و یاری فرا میخواند . هستند کسانی که راه های کمک و مساعدت را جستجو مینمایند ، با جمعآوری اعانه و مساعدت دیگران زمینه هایی را میسر میگردانند تا به بیچارگان و درماندگان کشور کمک و معاونتی نمایند که از چندی به اینطرف چنین برنامه ها را چه در داخل و چه در خارج کشور شاهد هستیم . این نیت خیر است و همه به آن با دیدهء قدر نگریسته به راهروان این طریقت آفرین و شاد باش میگویند . اما تنها با نیت نمیشود مطلوب حاصل گردد ، باید عمل خیر هم صورت گیرد و حق به حقدار ادا گردد که جان سخن درهمین نکته نهفته است . هستند تعداد انگشت شماری از نهاد های خیریه که عمل خیر انجام داده اعتماد مردم را کسب نموده اند ، از سایر همچون نهادها انتظار میرود تا در جلب اعتماد و باور مردم آنچه میتوانند بکوشند که خدای ناخواسته خدمت تهمت نگردد . هر از گاهی از طریق رسانه های جمعی چه تصویری ، صوتی و یا نوشتاری مطلع میشویم که افغانان بیرون از مرز و یا داخل کشور مساعدتی کردند و به فلان منطقه ارسال شد که به مسحقین توزیع گردید . این عمل را بفال نیک میگیریم و به دست اندر کاران آن از خداوند منان قوت و قدرت خواسته ، صداقت و عدالت آرزو میکنیم . امید است هر هموطنی که توان و قدرت دارد درین مرحلهء دشوار به یاری مستمندان برخیزد و در اجرای چنین امر خیری دست بکار شده آستین برزند تا موجب رضایت خالق و خوشنودی مردم گردد . اما اگر این دست کمک ها که بصورت پراگنده در هر گوشه و بیشه توزیع میگردد ، بصورت متمرکز و سازمان یافته طی پلان و پروگرام مشخص در مواردی مصرف شود که موءثریت بیشتر داشته باشد ممکن نتیجه اش بهتر خواهد بود . مثلاً باید زمینه های کاریابی را در نظر داشته با این درامد به بیکاران کار تهیه گردد تا بتوانند بصورت متمادی از مزد آن روزگار به پیش برند . خوب این یک نظر است که هر فرد کشور حق ابراز عقیده و برداشت خود را دارد ، یقیناً صاحبنظران و اهل خبره در زمینه راه های بهتر و موءثری را ارایه کرده میتوانند.   

       بر میگردیم به وضع سیاسی – اجتماعی همین کشور دربند و ویرانی که افغانستان نام دارد. کشور خودمان ، زادگاه ما ، سرزمین آبای و اجدادی ما ، مردمان این قلمرو سیاسی . هر ورق تاریخ را که برمیگردانی و دقیق مطالعه میکنی ، همه اش درد ، آه ونالهء مردمان زجر کشیده و خسته است که زور مندان و قلدران دمار از روزگار بیچارگان کشیده است . گرچه سراسر گذشته ها تلخی روزگار بوده اما مواردی هم بوده که دل خوش و خواب راحت داشتیم که دیگر برای نسل نو جزء تاریخ بوده آنرا افسانه ای بیش نخواهند دانست . بیاد آن ایام دل خوش میکنیم و خواب خوش میبینیم و بگفتهء حافظ شیرازی :

روز  وصل  دوستداران   یاد  باد       یاد  باد  آن  روزگاران  یاد  باد

کامم از تلخی غم چون زهر گشت       بانگ نوش شاد خواران یاد باد

       بر همگان روشن است که تاخت وتاز بیگانگان از اسکندر مقدونی تا اعراب و چنگیز ، از انگلیس و روس تا اکنون که در حدود سی و چهار کشور حضور نظامی دارند ، کمر ملت بیچارهء ما را شکسته و آه در بساط باقی نمانده است . چه بسا حالاتی را در لای اوراق تاریخ مییابیم و همین اکنون نیز شاهد هستیم که خودی ها نیز در اعمال مرارت و شرارت کمتر از بیگانگان نبوده اند و درین بهبوهه تعدادی جان باختند و عده ای معیوب گردیدند . همین امروز چپاول و غارتگری ، قتل و خونریزی ، بی ناموسی و بی عفتی ، و سایر انواع ظلم و تعدی دامنگیر مردم کشور بوده ، که دستآوردش فقر و ناداری ، تنگدستی و بی خانمانی است . نسل بالندهء کشور یعنی جوانان و نوجوانان که باید ازتعلیم و تربیت مدنی برخوردار شوند ، علم فراگیرند و دانش بیاندوزند تا فردای روشنی را درپیش داشته وطن ویرانه را آباد کنند ، بناچار مصروف پیدا کردن مخارج روزگار هستند . اینها در کشور متواری اند و تعدادی هم بیرون از مرز برای دریافت لقمه ای نانی سرگردان هستند . عده ای از روی ناچاری تن به تقدیر داده و تعدادی راهی دیار دیگران شده مهاجر هستند . تنها محدود کسانی هستند که توانستند روزگار پیش برند . اینست چهرهء درد و حزن و اندوه که بر ملت بیچارهء افقانستان این کشور فقیر و دربدر ما سایه افگنده که دورنمایش تاریک بوده افق باز و روشن به این زودی ها را متصور نیستم . پس چه باید کرد ؟ فقط ناظر صحنه بود و منتظر حوادث بعدی ؟ تا معجزه ای بپا خیزد و دامن بدبختی ها را برچیند . یا دستی از غیب روزگار را بر وفق مراد سازد ؟ اینکه رحم و شفقت خداوندی شامل حال گردد وگره مشکل کشاده شود ، یقیناً آرزوی همهء ماست . اگر اندیشمندان و چیز فهمان که مایه از سیاست و جامعه شناسی علمی را در خود دارند ، دور از حرص و آز ، خودبینی و مقام پرستی ، در فکر چاره برایند ممکن راه برون رفت ازین مخمصه را دریابند . اما با تاءسف که تعدادی هموطنان بفکر مقام و منزلت بوده ، عده ای زر و زیور را ارج میگذارند و جمعی باید حاکم و بادار باشند . گروهی هم بقای خود را در رنگ و بو ، نژاد و مذهب ، زبان و ملیت دانسته با پوشش این لاک خویش را متمایز میسازند . با این بینش و روش نمیشود غم ملت را خورد و راه به آرمان انسانی برد . بلوچ و هزاره ، اوزبیک و ترکمن ، تاجیک و پشتون ، پشه ای و ایماق ، هندو و ترسا ایکه از سالیان دراز در سرزمین افغانستان زندگی نموده علایق و پیوندهای عمیقی در سرنوشت کشور و مردم را داشته ، در غم و شادی ، در پیروزی ها وشکست ها شریک بوده اند شامل خانوادهء ملت ما هستند که باید از حقوق انسانی و ملی خود مانند سایر اعضای این خانواده مستفید شوند . اگر عدالت شامل حال یکی ازین عضو نگردد همان است که سایر اعضا مجروح و بیمار بوده ملت سالم را نخواهیم داشت که همین اکنون چنین پیکرهء بیمار و ناتوان را داریم که باید مداوا گردد . تداوی آن کار هرکس نبوده صرف آنانی که سررشته ای از علم سیاست و جامعه شناسی علمی دارند میتوانند در برون رفت ازین معضله همت گمارند . این گفته به این معنی نیست که دیگران نقشی ندارند ، بلکه همه افراد و اشخاص همین ملت رنجور میتوانند برای ساختن ملت سالم و نیرومند ، متحد و باغرور ، کار های بس مهم و ارزنده ای را بسر رسانند . اما دریافت مشکل اصلی و رمز تداوی آن بدست کار شناس است . بفکر بنده علما و دانشمندان عرصهء سیاست و جامعه شناسی  باید رمز و رموز را دریابند ، طریق تداوی را عرضه دارند تا سایرین در پرتو این یافته ها آنچه که میتوانند از جان و دل برای تداوی ملت بیمار بذل مساعی دارند . اینکه هرکس چیزی بگوید و راهی را پیشنهاد نماید ، کشور ما به یک آشفته بازار سیاسی تبدیل خواهد شد و ماحصلش آنست که هر کس در فکر تثبیت مقام و منزلت  محل ، زبان ، علایق و وابستگی های قوم و قبیلهء خاصی بوده سایرین را ارزشی قایل نباشد . آینهء تمام نمای این همه بی اتفاقی و افسار گسیختگی در کشور همین تعدد سازمانها ، احزاب ، گروه ها و محافلی است که از چندی به اینطرف سمارق وار عرض اندام کرده و هریک با برنامه و مرام خاصی با سایرین در جدال و کشمکش هستند . در وزارت عدلیهء کشور بیش از صد حزب سیاسی ثبت و راجستر گردیده و این روند ادامه دارد که خود گویای آشفته گی سیاسی بوده ملت را بر آنچه به اصطلاح روشنفکر و روشنگر است بی باور میسازد . مردم به این نتیجه میرسند که سرمنشاء این پراگندگی و بی اتفاقی همین تحصیل کرده هاست . پس چه زیانیست که بدست خود بر ریشه تیشه میزنیم .

       چیز دیگری که قابل توجه است همین اکت دموکراسیست که از خود زمینه ها و ظرفیت لازم را میخواهد . دموکراسی که حکومت مردم برای مردم تعریف شده وآزادی های فردی و اجتماعی را تا حدودی تضمین میکند که بر آزادی دیگران سد نگردد ، باید بر بنیاد شرایط عینی و ذهنی استوار باشد تا راه بسر منزل مقصود کشوده گردد . در غیر آن انارشی و تشتت بار آورده هرکس هر کاری خواست باید اجرا کند . اینجاست که زور بر شانهء کمزور سوار شده حکم میراند . لازمهء دموکراسی آگاهی و دانش است . مکتب ، مدرسه ، کتاب ، کتابخانه ، سواد ، درس ، نهاد های آموزشی و پرورشی ، تعلیم و تدریس ، رسانه های جمعی سالم ، و دیگر زمینه هاست که ظرفیت ها را بوجود میآورد . البته دموکراسی در هر جامعه مفهوم خاصی را احتوا میکند . شرایط فرهنگی - اقتصادی – اجتماعی به آن رنگ و بوی خاصی میبخشد . با آنکه تا فعلاً تعریف جامعی از دموکراسی نداریم و هر جامعه بنا به شرایط و اقتضاآت خاص خود برداشتی از دموکراسی داشته اند ، با آنهم چند فکتور زمینه ساز دموکراسی اند : آزادی عقیده و بیان ، آزادی انتخاب ، رعایت حقوق همه اتباع ، آزادی مذهب ، صلاحیت گزینش مسکن ، موجودیت رسانه های آزاد ، عدالت اجتماعی . که اصلاًچنین فکتور هایی در دموکراسی وارداتی کشور چندان محسوس نیست . ممکن در گفتار دموکراسی را عرضه کنیم اما در کردار زورمندان بهره میبرند . قانون و مجریان قانون نفاق را چاق نموده ملت را بجان هم میاندازند . قانون اساسی که ممثل دموکراسی و تضمین کنندهء عدالت اجتماعی باشد ، نارسایی هایی را دارد که نمیتواند برمشکلات فایق آید . لازمهء دموکراتیک بودن قانون اساسی میزان مشارکت مردم در رای دهی و محتوای آنست که بتواند صرفنظر از قوم ، نژاد ، زبان ، ملیت ، جنس و امثال آن ، تضمین کنندهء حقوق و آزادی های قاطبهء ملت باشد . در قانون اساسی کشور به این اصول چندان توجهی صورت نگرفته ( با مرور دقیق نواقص را مییابیم . ضرور نیست درین محدوده ، ماده وار به نواقص قانون اساسی بپردازیم . تفسیر آن در حیطهء صلاحیت قانوندان است ) . چنین قانونی دموکراتیک نبوده ، ظرفیت تامین دموکراسی را ندارد . بناءً چگونه اکت دموکراسی گردد و دهل لاف و پتاق از دستآورد های آن به هر کوی و برزن نواخته شود . با این گفته به این نتیجه میرسیم که یکبار دیگر قانون اساسی کشور بازنگری گردد ، نواقص و ابهاماتی که وجود دارد از طرف قانون دانان و قانون گذاران دلسوز و مسءول مرفوع و به پیشگاه ملت جهت رای ارجاع گردد . گرچه در شرایط کنونی کشور به آرا گذاشتن ، جلب توجه و اشتراک همگان کاریست دشوار ، اما قانون اساسی که وثیقهء ملی کشور است ، اهمال و فروگذاشت در مشروعیت آن خیلی زیانبار بوده مشکل آفرین میگردد.

       اینکه میگویند " از گپ گپ میخیزد " سخنیست بجا . شروع کردیم از نیت خیر و کار خیر . بتاریخ کشور مراجعه کردیم که سراسر حزن واندوه ، گردن کشی و قلدری از کارنامهء زورگویان و امیران بوده . برگشتیم به آشفته بازار سیاسی کشور که هرکس مطابق علایق قومی و قبیلوی ، لسانی و نژادی نسخه ای را پیشکش میکند . رسیسدیم به دموکراسی وارداتی که بیرون از ظرفیت و پذیرش عامه بوده ناهنجاری ها و بن بست هایی را به ارمغان آورده که زور بر شانهء کمزور سوار است . از قانون اساسی هم شکوه شد که نارسایی هایی را داشته نقشی در دموکراتیزه ساختن نهاد های اجتماعی و شءون زندگی مردم ندارد . اینها واقعیت های عینی جامعهء ما بوده آگر خواسته باشیم روی هریک از ین دست نارسایی ها مکث کنیم و توضیحی ارایه داریم " مثنوی هفت من " خواهد شد . به آنچه گفته آمد بسنده میکنم و ادامه را به صاحبنظران میگذارم تا در روشنی خبره و فهم خود به دعوت جامعه شناسان و سیاستمداران دلسوز و مسءول کشور بپردازند که با اتفاق در راهنمایی برون رفت ازین نفاق و نزاع ، آشفتگی و راه گمی  کاری از پیش برند . گرچه عده ای از اهل نظر از طرق گوناگون راه ها و راهکار هایی را درین زمینه ارایه داشته و میدارند اما سازمان یافته و منسجم نبوده اتفاق نظر وجود ندارد ازینرو ملت بیچاره سخت در آشفتگی فکری و روانی قرار گرفته خوب وبد را نیافته است که این خود پراگندگی و بی اثری را قوت میبخشد . بنظر من لازم است کمیسیون فعال و خبیر از اهل سیاست و جامعه شناس از هر قوم و قبیله تشکیل گردد تا قضایا را همه جانبه مورد غور و مداقه قرار داده ، موارد و منشاء انارشی و شرارت را برشمرده ، فورمولی برای رفع تضادها و نفاق دریافته راه های رفع سوء تفاهم ، بی باوری و بی اعتمادی ملت را رهنمون شوند . اگر این یافته ها بازتاب منافع اکثریت مردم کشور باشد به یقین که مورد تایید همگان قرار خواهد گرفت که درینصورت از بن بست رهایی خواهیم یافت . ومن الله توفیق

نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 9:23 AM |  لینک ثابت   • 

Mon 1 Dec 2008

شخصیت

 

       از آن زمانی که روانشناسی منحیث علم ظاهر شد ، عده ای از علما انسان را متاءثر از محیط و تعدادی از وراثت میدانستند . بعدها پی بردند که هردو عامل در تعین شخصیت نقش دارند . فعلاً بدین باور اند که وراثت ظرفیت را بوجود میآورد  تا از تاثیرات محیط به اندازهء برداشت خود متاءثر گردد . یعنی وراثت در ایجاد توانایی و خصوصیات شخص نقش دارد و محیط در جابجا سازی داده ها . بدین معنا که وراثت دا منه ای را با ظرفیت اعظمی و اصغری بوجود میآورد و این محیط است که سطح ذهنی آن شخص را در یکی از نقاط این دامنه جای میدهد .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 2:56 PM |  لینک ثابت   • 

Fri 3 Oct 2008

در جستجوی رمز خلقت

       انسان برای دریافت پاسخ به سوالات خویش در سه راه قدم گذاشته است : یکی حدس و گمان که بیشتر در زندگی انسانهای بدوی مروج است ، جادوگری و رمل اندازی مایه و پایهء آن میباشد . دومی تفکر و اندیشه که فلسفه را ایجاد نمود و مکاتب مختلفی را عرضه کرد تا جهان را تشریح و قضایا را مطابق به جهانبینی خود حل و فصل نماید . دیگری طریق ریسرچ و تجربه است که بر پایهء ریاضی استوار بوده ماحصل آن علم ساینس میباشد ....


ادامه مطلب
نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 6:44 PM |  لینک ثابت   • 

Thu 21 Aug 2008

سخنی با مردم

        برهمه هویداست که جنگ و نا امنی نظم اجتماعی را برهم زده  پیامد های ناگواری را درقبال دارد . بدبختی و نفاق ، بیسوادی و نادانی ، بیعدالتی و ظلم ، یتیمی و بی سرپرستی ، خرابی و تباهی ، فقر و تنگدستی ، قحطی و ناداری ، مهاجرت و آوارگی ، بی هویتی و بی مقداری از اثرات عمدهء آن است . چنانچه ما خود شاهد این همه آلام و مصاءب در کشور بوده ایم . ...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 9:26 AM |  لینک ثابت   • 

Wed 23 Jul 2008

ساعت کشورها

شما میتوانید با کلیک نمودن روی نقشهء هر کشور ، زمان فعلی آنرا دریابید 

نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 4:37 PM |  لینک ثابت   • 

Fri 4 Apr 2008

نیازمندی های نسل جوان

        اینکه اجسام حیه برای استمرار حیات و تنازع بقا ضروریاتی را دارند ، پدیده ایست مبرهن و هویدا . نیازمندی های اولیه از قبیل اوکسیجن ، آب و غذا برای هر زنده جان لازمیست . انسان که موجود هوشیار و متفکر بوده ابزار ساز است ، علاوه از ضروریات اولیه ، نیازمند تعدادی از ضروریات ثانوی نیز میباشد . از قبیل خانه ، پو شاک ، پول ، خانواده ، فرزند ، جامعه ، تربیه ، آموزش ، معرفت ، تعاون ، عطوفت ، محبت ، سعادت ، تفریح ، موسیقی ، سپورت ، و سایر خواست ها و آرزو ها که  در درجهء دوم به آن محتاج میباشد . خوشبختی جامعه زمانی متصور است که افراد آن با درایت و پشتکار برای حصول این مامول کار و پیکار مستمر و مداوم کرده  نیازمندی های خود را مرفوع سازند . از آنجا یی که اطفال و نوجوانان بالنده و آینده ساز اند ، در محراق توجه قرار داشته برای پرورش ، تربیه و آموزش آنها بذل مساعی میگردد . بیشترین سهم تلاش و زحمت در راه نیل به سعادت بشری بدوش جوانان جامعه گذاشته شده است . این جوان است که با انرژی فکری و جسمی میتواند بوجه احسن چرخ زندگی را به حرکت آورده به پیش برد . در رسیدن به این رسالت ، باید فرزندان تحت تربیه و آموزش علمی ، دقیق و منطقی قرار گیرند تا آماده برای خدمتگذاری و ترقی کشور و جامعه گردند . .....


ادامه مطلب
نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 12:39 PM |  لینک ثابت   • 

Thu 20 Mar 2008

نوروز

                                           نوروز مبارک

 

نوروز خجسته روز را به همه همدیاران و آنانیکه این آئین پسندیدهء نیاکان را پاس میدارند ، از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته سال پربار از صفا و صمیمیت ، سال پیروزی ها و سرفرازی ها ، سال فراغت از جنگ و بد کنشی ها را به ابنای بشر خواهانم . سال های در قبال باشد که زورگویی و قلدری را مجالی نباشد تا انسانها بتوانند با زیست باهمی فارغ از مصایب و بدبختی ها در کنار هم زندگی انسانی نمایند .

 خداوند (ج ) ملت رنجدیدهء کشور عزیزمان افغانستان را از چنگال زورگویان ، بد اندیشان و بد کاران نجات دهد و به برکت نوروز خجسته روز که در پیش است ، روز های خوشی را ارزانی فرماید تا دیگر جنگ و تباهی از کشور دور بوده گرد غبار یاءس و نا امیدی بر چهرهء هیچ فرد هموطن ما مشاهده نشود ......


ادامه مطلب
نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 2:34 PM |  لینک ثابت   • 

Sat 8 Mar 2008

 

 

Dove

                                 Dove

نوروز در راه است

" آب زنید راه را ، هین که نگار میرسد     مژده دهید باغ ، را بوی بهار میرسد " 

 

نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 7:19 PM |  لینک ثابت   • 

Fri 11 Jan 2008

وراثت

       قسمیکه گفتیم وراثت از جمله عاملیست که در تغیر و رفتار افراد موءثر میباشد . این پدیده مربوط به ساختار جنتکی بوده که از اجداد خود به ارث برده است . البته این بخش شامل بحث های پزشکی و روانپزشکی بوده علمای آن بخش در زمینه به تحقیق و ریسرچ دست یازیده مطالب مفیدی را ارایه داشته اند . بر هر پیداگوک لازمیست برای تربیهء سالم و بهتر فرزندان ، مطالبی از علم وراثت بداند که درین زمینه نظریات علمای وراثت و روانشناسی مارا یاری میرساند ....


ادامه مطلب
نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 11:30 AM |  لینک ثابت   • 

Tue 25 Dec 2007

نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 10:16 AM |  لینک ثابت   • 

Sat 22 Dec 2007

روانشناسی تربیتی

مباحث روانشناسی تربیتی

       روانشناسی تربیتی ، اصول و قواعد روانشناسی را در جریان تربیت مدنظر میگیرد . یعنی شاگرد را با متودها ، قوانین و قواعد روانشناسی تحت تعایم و تربیت قرار داده به راهنمایی میپردازد . این روانشناسی برای پیشبرد امور تعلیمی و تربیتی ، معمولاً سه فکتور اساسی را مورد بحث قرار میدهد : شاگرد ، یادگیری ، عوامل و شرایطی که برای یادگیرفتن موءثر اند .

۱ - شاگرد : شخصیتی که باید تغییر نماید ، رشد و پیشرفت کند تعلیم و تربیه شود ، بنام شاگرد یاد میگردد . همهء این شخصیت ها یکسان نبوده تفاوتهایی وجود دارد که بنام تفاوت فردی یاد میشود . آموزگار یا معلم باید این تفاوت را درنظر داشته باشد تا بتواند مطابق به برداشت و سویهء فکری و جسمی آنها مطالب را جهت آموختن ارایه دارد . در صورت درنظر داشت این تفاوت ، آموزگار میتواند به راهنمایی هر سویه بپردازد . واضح است در یک صنف درسی سویه های مختلف وجود دارد که معلم یا آموزگار باید آنها را به سه دستهء بالا ، میانه ، پایین ( عالی - متوسط - ادنی ) تقسیم نموده مطابق به سویهء هردسته به راهنمایی اقدام نماید . البته درین صورت معلم باید یه آنهایکه سویهء پاینتر دارند کمک بیشتر نماید .......


ادامه مطلب
نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 12:55 PM |  لینک ثابت   • 

Sun 16 Dec 2007

 

اسرار وجود خام  و  ناپخته  بماند           وان گوهر بس شریف ناسفته  بماند

هرکس به دلیل عقل چیزی گفتست          آن نکته  که  اصل بود  ناگفته  بماند

                                                                   از : ابونصر فارابی

نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 11:38 AM |  لینک ثابت   • 

Mon 10 Dec 2007

مطالب فرهنگی

با کلیک نمودن ( ادامهء مطلب ) به صفحهء مطالب فرهنگی مراجعه فرمایید  

چند شعر نغز از شاعران شیرین کلام

ادامه در صفحهء مطالب فرهنگی

 احساس تابع حالات روانی انسان و موارد خاص است . گاهی با دلسردی و نامیدی بر پدیده ها و اتفاقات برخورد مینمایی و زمانی با امیدواری و شادمانی به پیشواز میروی . .... ادامه در صفحهء مطالب فرهنگی

صنعت بدیهه گویی

بدیهه گویی و خوش طبعی استعدادیست که منحصر بفرد بوده هرکس ازین نعمت بهره مند نیست . خاصتاً شاعرانی بودند و هستند که چنین استعداد را داشته ازینرو ....

ادامه در صفحهء مطالب فرهنگی 

مصاحب نیک

انسان موجود تاثیر پذیر بوده از محیط و پیرامونش برداشتهایی نموده تعیین شخصیت میدارد . خاصتاً اطفال ، نو جوانان و جوانان بیشتر تابع این اصل بوده محیط سالم موجب تربیهء بهتر آنها شده .... 

 ادامه در صفحهء مطالب فرهنگی

 سیری به گذشته

       اینجا میخواهم سخنی از قباحت و ملاحت در خصوص شعرا و نویسندگان داشته باشیم که اکثراً مربوط به زمانه های پیشین بوده یادی از روش و کردار آن فرهیختگان و قلم بدستان را میکنیم . تا باشد دیده شود که از سخن و سخنوری تا چه حدودی استفادهء معقول گردیده یا برای رسیدن به آب و نانی بکار برده شده است . درین خصوص بر سبیل مثال از رودکی شاعر بلند مرتبت زبان پارسی یاد آور میشویم که چگونه سروده اش قلب امیر سنگدل را نرم میسازد :  ....

ادامه در صفحهء مطالب فرهنگی

روشنگری بجای اعدام

مطلع شدم ، جوانی بنام پرویز کامبخش در ولایت بلخ ، به اتهام نقل مقالهء کفر آمیز از سایت انترنیتی و داشتن کتاب ویل دورانت محکوم به مرگ شده است ....

ادامه در صفحهء مطالب فرهنگی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط " نزهت یفتلی " در 3:33 PM |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر